top of page

הצהרת שימוש בנתוני המשתמשים

קליניקה פרטית  - clinika pratit מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע שנאסף על לקוחות והגולשים באמצעות הקמפיינים של פייסבוק והאינסטגרם וטפסי השארת הפרטים שבאתר.

קליניקה פרטית  - clinika pratit מתחייבת כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין ו/או טופסי יצירת הקשר לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו  שניצור עימם קשר.

bottom of page